top

Jiří Klečka, jpsk.cz - webové aplikace na míru

Referenční projekty

Soukromá základní škola Univerzum

Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou

Webová prezentace je intenzivně využívána pro komunikaci školy s rodiči a naopak - ve formě modulu pro publikaci zpráv a souborů pro stažení učiteli pro třídy, systému konzultací s rodiči s rezervačním systémem, rozvrhu hodin s evidencí suplování. Vedení školy používá aplikaci pro správu úvazků učitelů včetně pohotovostí a dozorů, rozvrh hodin se správou absencí a suplování, správu školních plateb a třídních fondů s výstupy pro rodiče a systémem zasílání výzev k platbě, správu zájmových kroužků s evidencí přihlášek, cílené rozesílání emailů s aktualitami s možností příloh atd.Webová prezentace je využívána hlavně pro prezentaci statických informací a obsahuje krom standardu modul pro odhlašování ze stravování, ze strany ŠJ pak správu těchto odhlášek/přihlášek a statistické výstupy.
Jiří Klečka, jpsk.cz
Soběšín 59
IČO: 715 842 51
Kontakt:
724 928 654
klecka@jpsk.cz
© jpsk.cz 2018
design: © GaVor 2007